Kontakti

KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA IMOTSKOG d.o.o.
Ante Starčevića 23
21260 Imotski
Djelatnost: 3811, Skupljanje neopasnog otpada
OIB: 13768167508
MB: 04975189

IBAN: HR4323900011101052596

Direktor: Božena Juroš, dipl.iur

Telefon: 021/636-992
Email: direktor@komunalno-drustvo-im.hr

URED ZA PARKING

Telefon: 021/672-557
Email: parking@komunalno-drustvo-im.hr
Radno vrijeme: 07 – 15 sati
Rad sa strankama: 10 – 13 sati

OPERATIVA

Telefoni: 021/843-377,  021/345-068
Email:
operativa1@komunalno-drustvo-im.hr
operativa2@komunalno-drustvo-im.hr
Radno vrijeme: 07 – 15 sati

ZAŠTITA NA RADU

Telefon: 021/843-377
Email: zastitanaradu@komunalno-drustvo-im.hr
Radno vrijeme: 07 – 15 sati