Skip to content

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Naziv projekta: Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada 

Ukupna vrijednost projekta: 1.693.335,00 kuna
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 1.693.335,00 kuna
Bespovratna sredstva (EU potpora): 1.439.334,75 kuna
Razdoblje provođenja projekta: 09.02.2021. – 09.12.2021.
Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.18.0093

Korisnik bespovratnih sredstava:
Komunalno društvo Grada Imotskog d.o.o.

 

Kratki opis projekta:

Proširenje flote dvama novim moderno opremljenim vozilima pridonosi povećanju stope odvojeno prikupljenoga otpada te smanjenju udjela biorazgradivoga otpada u miješanome otpadu, što predstavlja tranziciju na višu razinu u procesu gospodarenja otpadom.

Područje provođenja projekta (komunalno područje):
Grad Imotski , Vinjani Gornji , Vinjani Donji , Glavina Donja , Glavina Gornja , Medvidovića draga

Ciljevi projekta:

  • jačanje svijesti javnosti o važnosti razvrstavanja otpada
  • povećanje količina odvojeno sakupljenog otpada, prvenstveno na kućnom pragu
  • izdvajanje biorazgradivog otpada iz sadržaja miješanog otpada
  • doprinos recikliranju otpada, oporabi i održivome razvoju
  • smanjenje količine miješanog otpada koji se odlaže na odlagalište

Očekivani rezultati:

→ modernizacija voznog parka Komunalnog društva Grada Imotskog
→ optimiziranje procesa odvojenog prikupljanja otpada
→ povećanje stope reciklabilnoga i biorazgradivog otpada
→ podizanje kvalitete cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom

Skip to content