Nova lokacija Komunalnog društva Grada Imotskog

Od ponedjeljka 18. studenog Komunalno društvo Grada Imotskog preselilo je na novu adresu,pa je tako od sada središte tvrtke na adresi Glavina Donja 493 A u prostorima bivše Kooperacije Imote d.d.Dosadašnja lokacija tvrtke samim djelatnicima društva nije omogućavala maksimalnu efikasnost i brzinu rada na zadacima. Preseljenjem tvrtke Komunalno društvo Grada Imotskog dobilo je nov i adekvatan prostor za rad što će uvelike poboljšati i usluge društva prema svojim korisnicima.