O nama

Ustroj

Rad Komunalnog društva Grada Imotskog d.o.o. odvija se i nadzire preko Skupštine Komunalnog društva Grada Imotskog d.o.o., a društvom upravlja Uprava na čelu sa direktorom kroz realizaciju poslova i radnih zadataka.

Skupština Društva sastoji se od pet članova a to su gradonačelnik Grada Imotskog Ivan Budalić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Imotskog Perica Tucak, dogradonačelnik Grada Imotskog Milan Zdilar, Željko Petric i Ante Mario Topić.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora Božene Juroš, dipl.iur.

Djelatnosti

Održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo, održavanje groblja i krematorija, javna rasvjeta, upravljanje grobljem, djelatnost prijevoza otpada, djelatnost sakupljanja otpada, djelatnost oporabe otpada, djelatnost druge obrade otpada, usluge parkiranja i dr.

 

Skip to content