Pravo na pristup informacijama

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

Josip Bašić, voditelj pravne službe

Telefon: 021/636-992

E-mail: pravna@komunalno-društvo-im.hr

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje ili kojima raspolaže Komunalno društvo Grada Imotskog d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)-dalje u tekstu: Zakon.

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti, transparentnosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Sukladno Zakonu „Informacija“ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

UPUTA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama(NN 23/13, 85/15) i Upute o pravu na pristup informacijama, ovlaštenik ostvaruje pravo na informaciju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti, navedenom službeniku za informiranje.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.

OBRASCI:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ispravku ili dopunu informacija

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Naknada za pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje

Odluka o ustroju službenog upisnika

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

 

Skip to content